Brede brugklas

Op Dalton Rotterdam Palmentuin bieden we een brede brugklas aan. Dit houdt in dat leerlingen in de onderbouw altijd cijfers krijgen op twee niveaus. Je krijgt cijfers voor opdrachten op kaderberoepsgericht (kbl) niveau en op mavo niveau óf op mavo en op havo niveau. Halverwege het tweede leerjaar word je definitieve niveau bepaald. Je volgt dan in de bovenbouw lessen in de kaderberoepsgerichte leerweg of op de mavo.

Leerlingen met een overgangsbewijs naar klas 3 havo blijven in klas 3 een algemeen pakket volgen zodat ze aan het einde van het schooljaar door kunnen stromen naar klas 4 havo op bijvoorbeeld het Montfort College of op De Rotterdamse Havo.

Het is mogelijk om op de kaderberoepsgerichte leerweg vakken op een hoger niveau te volgen zodat je een diploma krijgt met vakken op verschillende niveaus.

Alles wat Rotterdam kenmerkt,
komt samen op Dalton Rotterdam Palmentuin.

Eigenheid, doorzetter, nieuwsgierigheid, diversiteit en talent!