Lestijden

De lessen op Palmentuin duren 60 minuten. Iedere les is zó opgebouwd, dat je jouw maakwerk op school kunt maken. Dat doen we zodat als het even niet lukt, de docent je meteen kan helpen en je vervolgens weer vlot zelfstandig of samen weer verder kunt. In de roosters eindigen de lessen na het 6e lesuur. Het komt soms voor dat een klas nog het 7e uur les heeft.

Soms hebben we een 45 minutenrooster. Er ontstaat zo tijd voor activiteiten, vergaderingen, enz. Wanneer het 45-minutenrooster van toepassing wordt tijdig gecommuniceerd aan de leerlingen.

Lestijden 60 minutenrooster                           

1e uur  08.30   -      09.30 uur
2e uur  09.30   -      10.30 uur

3e uur  11.00   -      11.40 uur
4e uur  11.40   -      12.40 uur

5e uur  13.10   -      14.10 uur
6e uur  14.10   -      15.10 uur
7e uur  15.10   -      16.10 uur

Lestijden 45 minutenrooster                           

1e uur  08.30   -      09.15 uur
2e uur  09.15   -      10.00 uur

3e uur  10.30   -      11.15 uur
4e uur  11.15   -      12.00 uur

5e uur  12.30   -      13.15 uur
6e uur  13.15   -      14.00 uur

In de pauzes blijven leerlingen op het schoolplein of in het schoolgebouw.